အျပင္အဆင္လွလွဒီဇိုင္းေလးေတြနဲ႔ Mary’s

အျပင္အဆင္လွလွဒီဇိုင္းေလးေတြနဲ႔ Mary’s ဆိုတဲ့ဆိုင္ေလးကို ဆယ္လီေတာ္ေတာ္မ်ာ်းမ်ား Check in လုပ္ေလ့ရွိၿပီး ဓာတ္ပံုေတြတင္ထားတာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားေနမိတယ္။ ဒီတစ္ေ...