အင္းယားကန္ေဘာင္နားက Beyond Cafe ေကာ္ဖီဆိုုင္

အၿမဲတမ္းလိုုလိုု ကန္ေဘာင္နားကေန ၿဖတ္သြားရေတာ့ Coffee ဆိုုင္ေလးအသစ္ဖြင့္တာကိုု သတိထားမိတယ္ ..အၿပင္ကၿကည့္ေတာ့..ဆိုုင္ပံုုစံေလးက .မိုုက္တယ္ေပါ့ေနာ္.ေအးေအးေဆးေဆးထုု...

အင္းယားကန္ေဘာင္နားက Beyond Cafe ေကာ္ဖီဆိုုင္

အၿမဲတမ္းလိုုလိုု ကန္ေဘာင္နားကေန ၿဖတ္သြားရေတာ့ Coffee ဆိုုင္ေလးအသစ္ဖြင့္တာကိုု သတိထားမိတယ္ ..အၿပင္ကၿကည့္ေတာ့..ဆိုုင္ပံုုစံေလးက .မိုုက္တယ္ေပါ့ေနာ္.ေအးေအးေဆးေဆးထုု...

ကေလာကိုေရာက္ရင္ မျဖစ္မေနသြားစားရမယ့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုင္

ကေလာကိုေရာက္ေတာ့ ရွမ္းေခါက္ဆြဲအရမ္းစားခ်င္ေနတာနဲ႔ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဘယ္မွာေကာင္းလဲလို႔ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားေတြကိုေရာ Hotel မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ခံေတြကိုေရာ ေမးၾကည့္ေတာ...